Docházkové a přístupové systémy

ANeT time

Docházkový systém ANeT-Time Vám umožní jednoduše sledovat docházku. S jeho pomocí budete mít okamžitý přehled o Vašich zaměstnancích, návštěvách či vozidlech na parkovišti. Nabízí vyhodnocování odpracované doby, statistiky, aktuální informace o stavu přítomnosti a podobně.

ANeT guard

Systém kontroly vstupu ANeT-Guard umožňuje spolehlivé sledování, evidenci a řízení průchodů osob prostřednictvím snímačů-terminálů a přístupových mechanismů (turniket, závora). Pomocí tohoto systému chráníte hmotný i nehmotný majetek firmy, získáváte přehled o pohybu pracovníků po areálu a kontrolujete přístup ke chráněným firemním informacím.

ANeT plan

Efektivní plánování lidských zdrojů je klíčový úkol v každé střední a velké organizaci. Proč plánovat lidské zdroje? Správně naplánované zdroje zachovají správnou nákladovost při nesnížené kvalitě služeb pro koncového zákazníka. Aplikace ANeT-Plan je určena k efektivnímu plánování směn, absencí a pohotovostí mezi pracovníky organizačního střediska. Zatímco docházkový systém ANeT-Time umožňuje uživatelům zpracovávat data získaná z docházkových terminálů, systém  ANeT-Plan je nástroj na plánování lidských zdrojů a docházky. Oba systémy jsou navzájem propojené, změna v ANeT-Plan se tak projeví v aplikaci ANeT-Time a naopak.

ANeT menu

Stravovací systémy nahrazují všechny doposud užívané způsoby prodeje a výdeje jídel a doplňkového sortimentu, např.: restaurační systém, objednávkový systém, kombinovaný systém, kantýnský nebo bufetový prodej. K čemu slouží stravovací systém ANeT-Menu? V systému ANeT-Menu lze platby za jídlo a doplňkový sortiment realizovat bezhotovostně na základě personifikace libovolným identifikačním médiem (magnetická karta, bezkontaktní čipová karta apod.), například odečtem ze stravovacího účtu, srážkou ze mzdy, bankovním převodem a nebo platbou v hotovosti.