Naše programátorské služby

WordPress

Nabízíme tvorbu webů na platformě WordPress.

Též nabízíme vývoj pluginů.

Migraci staré instance WordPressu do nové verze.

Eventuálně se lze domluvit ohledně údržby webu. Řešení aktualizací apod.

Programování webů

Programováni webů v php za využití frameworku Symfony.

Vývoj webu v Symfony je rychlejší, levnější a bezpečnější než v čistém php, ale pokud by bylo z jakéhokoliv důvodu potřeba čisté php, tak se lze vždy domluvit.

Příklad, kdy lze využít čisté php je doprogramování nějaké funkcionality do již existujicího webu, bez nutnosti přidávat závislost na Symfony. 

Programování desktop aplikací

Jednoduché desktopové aplikace v C# pro operační systém Windows. Aplikace tvoříme ve Windows Forms nebo WPF.

Je možné se domluvit i na aplikaci v C/C++, ale zde je vývoj podstatně složitější, ale zase nabízí možnost vyvíjet pro více operačních systémů.