Cíl projektu: synchronizovat faktury mezi systémem Pohoda a Hostbill.

Služba má dvě části. Jedna část posílá faktury do systému Pohoda a čísluje faktury dle interního číslování Pohody.

Druhá část kontroluje pomocí CRON jobu každý den, zda nezaplacené faktury v Hostibillu již nejsou zaplacené v Pohodě.